Menü Kapat

YÖNETİM PLANI NEDİR?

Yönetim Planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim Planı’nın değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33’üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır. Sözleşme hükmünde tapuda tescil edilmiş bir belgedir ve çok önemlidir.

Yönetim planın hazırlanması aşamasında hukuki destek alınması büyük önem arz etmektedir. Yönetim planında binanın yapısı, kat maliklerinin sorumlulukları, ortak giderlere nelerin dahil olduğu ve bu giderlerin nasıl ödeneceği gibi hususlar ile yönetimsel konular hakkında bilgilendirmeler yer almaktadır. Yönetim planı bütün kat maliklerini bağlayan yazılı bir belgedir. Yönetim planında yer almayan hususlarda, ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve genel hükümlere göre çözüme eriştirilmelidir. 

Yönetim planı kat mülkiyeti ya da kat irtifakı tesis edilirken yapılmaktadır. Apartman içerisinde kat malikleri gerek bağımsız bölümleri gerekse ortak yerler ve eklentileri kullanırken birbirlerini haklarını çiğnememek ve birbirlerini rahatsız etmemek yükümlülüğüne sahiptirler. Yönetim Planı bu durumları da kapsamaktadır. Kat malikleri yönetim planı hükümlerine uymak mecburiyetindedir. Günümüz de kalabalık site hayatı içerisinde komşuluk ilişkilerin de zarar verilmemesi amacıyla toplu yaşam kuralları çerçevesinde yönetim planı büyük önem arz etmektedir. 

Uyuşmazlıkların oluşması halinde ise  Kat Mülkiyeti Kanunu ve genel hükümler çerçevesinde hareket edilebilecektir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir