Menü Kapat

EkoSitem, tesis yönetim ve bakım hizmetlerinin tamamını komple bir paket olarak sunabilmenin yanı sıra, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu özel uzmanlık alanlarında danışmanlık, rehberlik ve eğitim hizmetlerini de sunar.

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

EkoSitem, üst ölçekli yönetim ve stratejik kaynak kullanımı planlarının hazırlanmasından, günlük operasyon süreçlerinizin tanımlanması ve optimizasyonuna kadar, tesis yönetiminde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm alanlarda danışmanlık hizmeti sunar. Uzman ekiplerimiz, binalar, altyapı, iş süreçleri ve sistemlerinizin performansını ölçerek hizmet kalitesi ve insan kaynağının etkinliğinin artırılması, iş süreçleri, sistemler ve kaynakların optimizasyonu, maliyetlerin yönetimi, risk yönetimi, sürdürülebilir enerji ve çevre yönetimi gibi stratejik konularda varlıklarınızın değerini artıracak her türlü program ve projeleri sizin için geliştirir.

Yönetim Planı Hazırlama ve Hukuk Danışmanlığı

EkoSitem, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan yasal zorunlulukları tam olarak yerine getirebilmeniz için yasal uygulamalara yönelik her türlü hukuki danışmanlık hizmetinin sunumunun yanı sıra, kat malikleri arasındaki hukuki ilişkilerin ve özel şartların düzenlenmesine yönelik yönetim planının hazırlanması, ana gayrimenkul ile ilgili ihtilaflarda ve sorunlarda her türlü hukuki sürecin yürütülmesine yönelik rehberlik hizmetleri ile alacakların tahsiline yönelik her türlü icra ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve izlenmesi konularında da profesyonel danışmanlık hizmetleri sunar.

Zorunlu Yasal Eğitimler

EkoSitem, profesyonel çözüm ortakları ile birlikte yasal mevzuattan kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım, temel yangın ve acil durum yönetimi konularında zorunlu eğitim ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik eğitim hizmetleri sunarak tesislerinizde sağlıklı ve güvenli bir yaşama ve çalışma ortamının oluşturulması ve iş kazalarının önlenmesine katkı sağlar.