Menü Kapat
01

Dürüstlük
EkoSitem’de her eylem, yüksek etik standartlarda ve yasal mevzuata uygun biçimde yürütülür. Tüm müşterilere karşı iyi niyetle yaklaşmak ve anlaşmazlıkları yapıcı bir biçimde yönetmek, onların meseleleri ile doğrudan ilgilenmek, kendilerine net, dürüst ve samimi geri beslemede bulunmak, hak ve sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak en temel prensiplerimizdendir.

02

Uzmanlık
Müşterilerimizin en iyi çözümlerle buluşturulması ve doğru kanallara yönlendirilmesi tüm EkoSitem ailesinin bir görevidir. EkoSitem’in uzmanlığının temeli, sahip olduğu geniş sektörel bilginin yanı sıra, müşterileri ile kurduğu yakın iletişim ve ilişkilerden elde ettiği derinlemesine iş bilgisi ve deneyimden kaynaklanmaktadır. Bilgi ve deneyimin, yenilikçi hizmetler ve unutulmaz müşteri deneyimlerine dönüştürülmesinde, yetenekli iş gücünün yetiştirilmesi, cezbedilmesi ve elde tutulması şirketimiz için anahtar faktörlerdendir. EkoSitem’de aynı zamanda, hayat boyu öğrenmeye, gelişmeye ve iyileşmeye açık bir kurum kültürü teşvik edilir

03

Liderlik & Rehberlik
EkoSitem’in tüm kaynakları, müşterilerimizin kısa ve uzun dönemli faydaları da göz önünde bulundurularak, danışmanlık hizmetlerinin zamanında ve yenilikçi şekilde sunumu için kullanılır. Şirketimiz sunduğu tüm hizmetlerin yasal, yönetsel ve teknik sorumluluğunu bilfiil üstlenir. Şirketimiz, hizmet sunduğu tüm yaşam ve çalışma alanlarında, mülk sahibi mantalitesi ile hareket eder ve müşteri çıkarları, daima şirket çıkarlarının önünde tutulur. EkoSitem ailesi, gelecek nesiller için daha iyi, daha güçlü ve sürdürülebilir bir şirket inşa edebilmek için hizmet süreçleri, prosedür ve faaliyetlerinde sürekli iyileştirmeyi bir prensip olarak benimsemiştir. Şirketimiz, EkoSitem markasının korunması ve geliştirilmesinin yanında, müşterileri ile karşılıklı güvene dayalı ve uzun dönemli ilişkiler kurabilmek için onların marka ve varlıklarını da korumayı ve tüm paydaşları için kalıcı değer yaratmayı taahhüt eder.

04

Şeffaflık & Güvenilirlik
EkoSitem, müşterilerine ilişkin sorunların çözümünde aktif olarak rol alır. Şirketimizde, karar alma ve planlama sürecine, ilgili tüm tarafların katılımı sağlanır ve tüm paydaşları içeren proaktif ve şeffaf bir iletişim kültürü teşvik edilir. Uzun dönemli ve karşılıklı güvene dayalı bir ilişki kurabilmek için şirketimiz tüm müşterilerine sorunlar karşısında çözüm ve sonuç odaklı bir yaklaşım sergilemeyi ve alınan kararlara bağlı kalmayı taahhüt eder.

05

Müşteri Odaklılık
Şirketimiz için yeni müşteriler kazanmanın en önemli yolu, mevcut müşterilerin memnuniyetinin sağlanmasıdır. Mümkün olan en ideal ve yenilikçi çözümler ile en kaliteli hizmeti almak müşterilerimizin doğal hakkıdır. EkoSitem, müşterilerinin saygı ve sadakatinin ancak onlara sürekli biçimde yüksek kalite ve değeri sunarak kazanılacağına inanmaktadır.

06

Çevreye Saygı
EkoSitem tarafından tüm süreçler ve hizmetlerin tasarlanmasında, insan sağlığının korunması, çevresel kirlenmeye karşı önlem alınması ve doğal kaynakların tasarruflu bir biçimde kullanılmasına azami önem gösterilir

07

Güvenlik & Sağlık
EkoSitem ailesi, çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve hizmet sunduğu tüm toplulukların güvenliğinin ve sağlığının korunmasına yüksek düzeyde örgütsel ve mesleki bağlılık duyar.