Menü Kapat

EkoSitem, yoğun şehir ve iş yaşamının stresinden kurtulmanız, sağlıklı bir yaşam için spor olanaklarına kolaylıkla erişebilmeniz ve komşuluk ilişkilerinizin güçlendirilmesine katkıda bulunmak için yaşam alanlarınızın bünyesinde yer alan sosyal alan ve tesislerinizin işletimini üstlenir.

Tesis İşletim Projesinin Hazırlanması

Bütçeleme & Mali Yönetim

Temizlik & Sanitasyon Hizmetleri

Kafeterya Hizmetleri

Tesis Donatılarının Bakımı & Onarımı

Profesyonel Kadro Sağlama & Yönetimi

Profesyonel çözüm ortaklarımız ve uzman ekiplerimiz, işletim projelerinin hazırlanmasından, profesyonel kadroların sağlanması ve yönetimi, her türlü donatı, ekipman, araç-gerecin bakımı ve onarımı, hijyen, sanitasyon ve kullanım şartlarının belirlenmesi ve uygulanması, idari ve mali her türlü işlemler ile günlük operasyonların yürütülmesine kadar ihtiyaç duyabileceğiniz tüm hizmetleri bütüncül biçimde planlar ve yürütür.

Yönetimini üstlendiğimiz tüm sosyal tesislerde, operasyon ekiplerimiz gerekli tüm temizlik, dezenfeksiyon, sanitasyon ve güvenlik uygulamalarını düzenli şekilde yürütür, kontrol ve denetimini gerçekleştirir. Her türlü ekipman, araç-gereç ve aletin düzgün çalışır şekilde bulundurulmasını sağlar. Sorunlar, henüz müşterilerimiz tarafından fark edilmeden belirlenir, tanımlanır, ortadan kaldırılır ve bu yolla kullanıcıların sağlığı ve can güvenliğinin korunması güvence altına alınır.

EkoSitem, müşterilerinin konforu ve olanaklarının artırılması için tesislerinizi bir kompleks olarak ele alır. Tesis alanı içerisindeki spor ve fitness alanlarının yanı sıra kafeterya, kreş, oyun alanları, mağaza gibi ticari alanların da işletiminde güvenilir çözüm ortakları ile birlikte çalışır. En iyi kiralama senaryolarını ortaya koyarak tesisiniz için alternatif finansman kaynaklarını oluşturur.