Menü Kapat

EkoSitem, tesisleriniz ve kullanılan tüm araç-gerecin uzun vadeli yönetimini üstlenerek, yasal zorunlulukların yerine getirilmesinden, bakım-onarım yönetimi ve günlük operasyonların yürütülmesine, enerji tüketiminin iyileştirilmesinden, sürdürülebilir çevre şartlarını sağlamaya kadar, müşterilerinin varlıklarına değer katan tüm tesis yönetim hizmetlerini entegre biçimde sunar.

Yönetim Sistemi ve İşletim Projesi Geliştirme

Yönetim Danışmanlığı

Genel Muhasebe, Finans Yönetimi & Bütçeleme

Müşteri İlişkileri Yönetimi & İdari İşler

Profesyonel Kadro Sağlama & Yönetimi

Hukuki Danışmanlık, Takip & Tahsilat

Yatırım, tesis ve çevre projelerinin maliyeti, avantajlı sunumu ve verimliliğini güvence altına almayı sağlayan, çok çeşitli araçları içeren, kapsamlı proje ve program yönetiminde sizin için en doğru çözüm ortağıdır.

Uzman ekiplerimiz; binalar, işletmeler, tesisler, altyapı yatırımları, operasyon ihtiyaçları ve düzeyleri, enerji verimliliği gibi birçok değişkeni ele alarak mevcut durumu analiz eder, ihtiyaçlarınızı derecelendirir ve en iyi tesis yönetim ve bakım senaryolarını ortaya koyarak gerekli tüm faaliyet ve iş süreçlerinizi entegre biçimde planlar. Yönetim ve bakım operasyonları ise optimum düzeyde insan kaynağı istihdamı ve etkin bir organizasyon yapısı ile eğitimli ve deneyimli operasyon ekiplerimiz tarafından yürütülür. Bu yolla tüm operasyonların yönetiminde, müşterilerimize üst düzeyde hizmet sunumunu sağlarken, işletim maliyetleri de düşer.

EkoSitem aynı zamanda, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan tüm yasal sorumluluklarınızı da üstlenerek sizin adınıza yerine getirir. Bütçe ve Kurul toplantılarının planlanmasından başlayarak tesisinizin nakit yönetiminin gerçekleştirilmesi, muhasebe kayıtlarının tutulması, aidat ve ödemelerin takip edilmesi, bütçe kalemlerinin denetimi, finansal raporların hazırlanması ve yasal bildirimlerin yapılmasına kadar, hukuki açıdan yerine getirilmesi gereken tüm işlemler, EkoSitem tarafından yasal mevzuata uygun, yüksek etik standartlarda ve şeffaf biçimde gerçekleştirilir.

Etkin ve anlık raporlama sağlayabilen online kontrol ve denetim sistemimiz sayesinde, gecikmelerden kaynaklanan finansal cezalar ve fazla ödemeler minimize edilirken, tesisinize özel geliştirilen alternatif kiralama gelirleri ile muhasebe yapınızın akıcılık ve düzen kazanması sağlanır.

Amacımız; verimli, düşük maliyetli ve katma değeri yüksek hizmet çözümleri ile müşterilerimiz için günlük yaşamı ve tesis yönetimini kolaylaştırmaktır. EkoSitem bu amaçla çalışanlar, süreçler ve sistemleri, entegre bir çözüm altında bütünleştirerek ve kaynak optimizasyonunu gerçekleştirerek, tesis yönetimi hizmetlerinin tutarlı, kesintisiz ve yüksek kalitede sunulmasını güvence altına alır.