Menü Kapat

ORTAK ALANLARA YENİLİK VE İLAVELER

EkoSitem Yönetim Hizmetlerine görüş almak üzere iletilen konular arasında yer alan ortak alanlara ilişkin yenilik ve ilaveler veya ısı yalıtımı, ısıtma sistemlerinin merkezi sisteme dönüştürülmesi gibi benzer konularda site sakinlerinin bireysel olarak değişiklik yapması mümkün değildir. Ancak Kat Mülkiyet Kanunun 42. Maddesine istinaden kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alınan karara istinaden çalışma yapılabilir.

Yenilik ve ilavelerin yapılabilmesi için öncelikle mevcut halinin yetersiz olması veya yapılacak düzenleme sonrasında ortak alanlardan daha çok fayda sağlanması durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak engelli site sakinlerinin kullanımının zor olduğu veya yaşamını zorlaştıran hususların oluşması halinde yine Kat Mülkiyet Kanunun 42. Maddesi dikkate alınarak en geç üç ay içerisinde kat malikleri çoğunluk kararı ile proje tadili yapılır.

Merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi için toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzeri olan binalarda kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oy birliği ile verecekleri karar üzerine çalışmalar yapılarak arsa payı oranında giderleri kat maliklerine yansıtılır. Ortak alanların kiraya verilmesi veya arsanın bölünmesi, bölünen kısmın mülkiyetinin devredilmesi gibi temliki tasarruflar veya benzer konulardaki önemli işler bütün kat maliklerinin oy birliği ile alacakları karar neticesinde Kat Mülkiyet Kanunun 45. Maddesine istinaden yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir