Menü Kapat

KARAR DEFTERİ NEDİR?

Kurul tarafından alınan kararların yazıldığı defterdir. Karar defteri her sayfası noter
onaylı olmalıdır. Kurul tarafından alınan kararlar karar defterine yazılarak imzalanır.
Kararlarla ilgili aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek kararı imzalar.
Karar defteri tutmayan yöneticilere kanunun 33.maddesinde belirtilen idari para
cezası uygulanır. Genel kurul sonrası seçilen yeni yöneticiye karar defteri eski
yönetici tarafından tutanak ile teslim edilir. Karar defterinin tüm sayfalarının
kullanılması neticesinde yeni bir karar defteri tutulmaya başlanılır. Ancak sayfaları biten karar defterinin noter onayı ile kapatılması gerekmektedir. Kat mülkiyet
Kanunun 36.maddesinde “Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri,
yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede
sözü geçen deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle
diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur. Bu defterin, her takvim
yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması zorunludur. Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen yöneticiye 33’üncü maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir